O nama

Alumnus BH je web aplikacija namijenjena za evidenciju i kolaboraciju alumni studenata jednog univerziteta.


Osoblje asocijacije:

Ime i prezime Titula Pozicija

Mašinski fakultet

Denis Spahić Viši asistent Saradnik
Vladimir Bilić Master Asistent na predmetu Matematika

Ekonomski fakultet

Bernard Harbaš
Adnan Kulenović Master Asistent na predmetu Matematika

Pravni fakultet

Spahija Kozlić
Senada Bajramović Master Asistent na predmetu Rimsko pravo

Politehnički fakultet

Samir Lemeš Doktor nauka
Haris Mrkalić Master Asistent na predmetu Sociologija
Suljo Sarajlić Master Asistent na predmetu Matematika

Filozofski fakultet

Nebojša Vasić

Medicinski fakultet

Mirza Oruč viši asistent ECTS koordinator UNZE

Fakultet za metalurgiju i materijale

Adnan Mujkanović

Islamski pedagoški fakultet

Esmir Halilović